Thứ Năm, Tháng Chín 21, 2023
Trang chủTin tứcVỐN ĐIỀU LỆ LÀ GÌ? VÀ THỦ TỤC THAY ĐỔI

VỐN ĐIỀU LỆ LÀ GÌ? VÀ THỦ TỤC THAY ĐỔI

I. Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập

công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc

đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần.

Ví dụ: A và B là hai thành viên muốn thành lập công ty C, A đăng ký góp vốn

500,000,000vnd, B đăng ký góp vốn 500,000,000vnd hai bên cam kết góp đủ số tiền tối đa

trong 30 ngày, vậy tổng số tiền mà hai bên góp vào là 1,000,000,000vnd >>đây chính là Vốn

Điều Lệ của công ty C

IIThay đổi vốn điều lệ như thế nào?

 Công ty có thể tăng vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây:

a) Tăng vốn góp của thành viên;

b) Tiếp nhận vốn góp của thành viên mới.

Trường hợp tăng vốn góp của thành viên thì vốn góp thêm được phân chia cho các thành viên theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty. Thành viên có thể chuyển nhượng quyền góp vốn của mình cho người khác theo quy định tại Điều 53 của Luật này. Thành viên phản đối quyết định tăng thêm vốn điều lệ có thể không góp thêm vốn. Trường hợp này, số vốn góp thêm của thành viên đó được chia cho các thành viên khác theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty nếu các thành viên không có thỏa thuận khác.

Công ty có thể giảm vốn điều lệ bằng các hình thức sau đây:

a) Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên;

b) Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên theo quy định tại Điều 52 của Luật này;

c) Vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 48 của Luật này.

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ, công ty phải thông báo bằng văn bản đến Cơ quan đăng ký kinh doanh. Thông báo phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

b) Vốn điều lệ; số vốn dự định tăng hoặc giảm;

c) Thời điểm, lý do và hình thức tăng hoặc giảm vốn;

d) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Đối với trường hợp tăng vốn điều lệ, kèm theo thông báo phải có nghị quyết và biên bản họp của Hội đồng thành viên. Đối với trường hợp giảm vốn điều lệ, kèm theo thông báo phải có nghị quyết và biên bản họp của Hội đồng thành viên và báo cáo tài chính gần nhất. Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin về việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo.

Công ty chúng tôi ngoài cung cấp các dịch vụ liên quan đến thành lập doanh nghiệp cũng như các thủ thục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Thì Gia Minh Thịnh còn hợp tác với nhiều công ty nước ngoài tư vấn xin cấp giấy phép đầu tư cho các doanh nghiệp đầu tư vào Viêt Nam.

Khách hàng có nhu cầu về dịch vụ xin liên hệ với công ty chúng tôi hoặc để lại thông tin, những câu hỏi cần tư vấn chúng tôi sẵn sàng tư vấn miễn phí

Xem thêm bài viết khác

5/5 - (7 bình chọn)
Bookmark and Share
RELATED ARTICLES

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

XU hướng

Bình luận mới